Yıllık İzin Ücreti Nedir Nasıl Hesaplanır

 

Yıllık ücretli izin hakkını kazanabilinmesi için işçinin 1 tam yıl çalışmış olması esastır.

 

Özel hüküm : Kanunen 1 tam yıl çalışma süresini dolduran işçinin kıdem yılına bakılarak verilen izin süresi özel 2 durum için farklılık gösterir.

 

* 18 yaş altındaki işçilere

 

* 50 yaş üzeri işçilere kıdem şartı aranmaksızın yılda en az 20 gün yıllık izin verilir.

 

50 yaş üzeri işçilere 20  gün en az verilen yıllık izin süresi kıdem şartı göz önünde bulundurularak

 

20 gün ve üzeri dönem dikkat alınarak verilir.