Tag Archives: senet örneği

Senet Düzenleme Kuralları, Senet nasıl doldurulur

İcra Hukuku ozgurgunes

  BONO ÖRNEĞİ        Keşide Tarihi          Keşide Yeri            Ödeme Günü                     Tutar                       No.  ______________      ____________       _______________      ________________        ______                                                                                                                                              Düzenleme             Düzenleme                                         Senette Belirtilen Tutar                          Tarihi                     Yeri                                                                                                   Vade   İşbu emre muharrer senet mukabilinde …………………………. tarihinde T.İhracat Kredi Bankası A.Ş.’ne yukarıda yazılı ……………………………  USD/EURO/JPY/GBP ödeyeceğiz. Bedeli nakden ahzolunmuştur. Ödenecek […]