Tag Archives: saklı paylı mirasçılar kimlerdir

Yasal Mirasçılar Kimlerdir, Yasal Mirasçıların Hakları

Miras Hukuku ozgurgunes

Kan Hısımlığına Dayanarak Yasal Mirasçı Olanlar 1. DERECE (ZÜMRE) MİRASÇILARI Mirasbırakanm birinci derece mirasçıları, onun altsoyudur (TMK. m: 495/1). Çocuklar eşit olarak mirasçıdırlar (TMK. m: 495/11). Miras bırakandan önce ölmüş olan çocukların ye­rini, her derecede halefiyet yoluyla kendi altsoyları alır (TMK. m: 495/III). 2. DERECE (ZÜMRE) MİRASÇILARI Altsoyu bulunmayan miras bırakanın mirasçıları, ana ve babasıdır. […]