saklı paylı mirasçılar kimlerdir Arşiv

ankara avukatları

Yasal Mirasçılar Kimlerdir, Yasal Mirasçıların Hakları

Kan Hısımlığına Dayanarak Yasal Mirasçı Olanlar 1. DERECE (ZÜMRE) MİRASÇILARI Mirasbırakanm birinci derece mirasçıları, onun altsoyudur (TMK. m: 495/1). Çocuklar eşit olarak mirasçıdırlar (TMK. m: 495/11). Miras bırakandan önce ölmüş olan çocukların ye­rini, her derecede halefiyet yoluyla kendi altsoyları alır (TMK. m: …