nufustan sildirme Arşiv

ankara avukat

Nüfus Kayıtlarının Düzeltilmesi Davası

Dayanak belgelerindeki bilgilerin aile kütüklerine işlenmesi sırasında yapılmış bir maddi hata söz konusu değilse; aile kütüğünün her hangi bir kaydında düzeltme veya değişiklik, Türk Medeni Kanununun 39. maddesi uyarınca mutlaka kesinleşmiş mahkeme kararı ile yapılır. Aynı konuya ilişkin nüfus kaydının düzeltilmesi davası …