Tag Archives: nufustan sildirme

Nüfus Kayıtlarının Düzeltilmesi Davası

Dayanak belgelerindeki bilgilerin aile kütüklerine işlenmesi sırasında yapılmış bir maddi hata söz konusu değilse; aile kütüğünün her hangi bir kaydında düzeltme veya değişiklik, Türk Medeni Kanununun 39. maddesi uyarınca mutlaka kesinleşmiş mahkeme kararı ile yapılır. Aynı konuya ilişkin nüfus kaydının düzeltilmesi davası ancak bir kere açılabilir. Yetkili mahkeme ilgilinin oturduğu yer Asliye Hukuk Mahkemesidir. Aile […]