kıdem tazminatı nasıl alınır Arşiv

ankara bilişim avukatları

İşçi Tazminatı Nasıl Hesaplanır-Ödeme Süresi

İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHİ ve KIDEM TAZMİNATI (I)   İş mevzuatına 22.5.2003 Tarihinde yürürlüğe giren 4857 sayılı İş Kanunu ile birlikte yeni düzenlemeler getirilmiştir.   Yazımızın ilk bölümünde genel hatlarıyla iş sözleşmesinin işveren tarafından feshi, ikinci bölümünde ise kıdem tazminatı irdelenecektir.   1 …