Tag Archives: İsim Değiştirme Ne Kadar Sürer

İsim Değiştirme Ne Kadar Sürer

Yeni Doğan Çocuk Nüfus İdaresine Ne Zaman Bildirilir: Doğuma ilişkin bildirim Nüfus Kanunu hükümlerince yapılır. Bu bildirim 2 şahit huzurunda nüfus müdürüne sözlü olarak yapılır. Özel durumlarda posta yolu ile de bildirilir. Doğum, hastanede, doğumevinde, cezaevinde resmi doktor veya ebe tarafından yaptırılmışsa, doğum rapor ile belgelenmişse, şahit dinlemeye gerek yoktur. Her Türk Vatandaşı Nüfus Cüzdanı […]

İsim Değiştirmek İçin Gereken Şartlar Nelerdir

Asliye Hukuk Mahkemelerinde açılan davalar tek celsede, gerektiğinde 2 şahitle sonuçlandırılabiliyor. Ancak, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 27’nci maddesinde “adın değiştirilmesi, ancak haklı sebeplere dayanılarak hakimden istenebilir” hükmü yer aldığından adını değiştirmek isteyenlerin haklı sebeplerinin bulunması gerekiyor. İsmini değiştirmek isteyenler yasa gereği bağlı oldukları nüfus idaresini dava ettiğinden duruşmalarda nüfus idaresinden de bir sorumlu bulunuyor. […]

Ad Değişikliği Davası

..ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE DAVACI : ASRESİ : DAVALI : … Nüfus İdaresi Müdürlüğü. KONU : Haklı neden sebebiyle isim tashihi talebinden ibarettir. AÇIKLAMALAR : 1- Her ne kadar nüfus kayıtlarında …….. ismiyle kayıtlı olsam bile aile ve arkadaşlarım ve hatta çalıştığım işyerinde çevremde bile……… ismiyle tanınmakyım. 2- Bu durum kayıtlar ile özel hayatımda ve […]

İsim Değiştirme Davası

Çocuğa ismini ana babası koyar. Ana baba isim koyma konusunda anlaşamazsa, sorun hakim kararı ile çözülür. Çocuğa hangi isimler konulamaz :  Milli kültüre, ahlak kurallarına, örf ve adetlerimize uygun olmayan, kanuna aykırı isim koyulamaz. Atatürk ismi , kimse için öz ad veya soyad olarak kullanılamaz. İnönü soyadı ise sadece ailesi tarafından kullanılabilir. Yeni Doğan Çocuk […]