Tag Archives: anlaşmalı boşanma protokol örneği

Anlaşmalı Boşanma Nasıl Olur, Anlaşmalı Boşanma Nasıl Yapılır

Anlaşmalı boşanma davası Türk Medeni Kanunu’nun 166/3 maddesinde düzenlenmiştir. Anlaşmalı boşanma davası için gereken şartlar ; a. Evlilik en az 1 yıl sürmüş olmalıdır b. Her iki taraf da duruşmada hazır bulunmalıdır. Anlaşmalı boşanma davasında hakim tarafları bizzat dinleyecek ve taraflarca hazırlanmış olan, boşanmanın mali sonuçları ile varsa çocukların durumunu düzenleyen Anlaşmalı Boşanma Protokolünü uygun bulduğu takdirde […]

Anlaşmalı Boşanma Protokol Örneği

ANLAŞMALI BOŞANMAYA DAİR PROTOKOL ……. ……. ile ……. aralarında karşılıklı olarak anlaşarak BOŞANMAYA karar vermiş olup iş bu protokol tanzim edilmiştir. Bu protokol gereğince ; 1- ……. ile ……. karşılıklı olarak boşanmayı kabul ederler, 2- …….’ta …….’ta bulunan her türlü şahsi eşyası ile çeyiz olarak getirmiş bulunduğu eşyalarının tümünü almış olup, eşya olarak başka alacağı […]