Senet İcraya Nasıl Verilir İcraya verme

 

Bonoda borçlu (düzenleyen) ile alacaklı (lehtar) arasında bir ilişki vardır. Senedi düzenleyen ile ödeyecek olan kişi aynı kişidir. Senedin ciro edilmesi ya da aval verilmesi gibi nedenlerle kişi sayısı artabilecektir.

 

Bononun şekil şartları :

  1. Senet metninde bono ya da emre muharrer senet sözcüklerinin yer alması gerekir. Senet yabancı dilde düzenlenmişse o dildeki karşılığı olan sözcük yazılmalıdır. Bono sözcüğünün yazılmaması bonoyu geçersiz yapacaktır.
  2. Senet belirli bir bedelin kayıtsız şartsız ödenmesi vaadini içermelidir. Bedel TL ya da yabancı para cinsinden yazılmalıdır. Senet metnine ya da metnin üzerine yazılabilir. Yazılmaması halinde bono geçersiz olacaktır.
  3. Senette vade yazılmalıdır. Vade içermeyen senet görüldüğünde vadeli sayılacaktır.
  4. Bono ödeme yerini içermelidir. Ödeme yeri açıkça yazılmamışsa senedin düzenlendiği yer ödeme yeri sayılır. Eğer düzenlendiği yer de belirtilmemişse bono geçersiz olacaktır.
  5. Ödemenin kime ya da kimin lehine ödeme yapılacağı, yani lehtar senette gösterilmelidir. Lehtar gerçek kişi olabileceği gibi tüzel kişi de olabilir. Senette lehtarın yazılmaması senedi geçersiz yapacaktır.
  6. Senet düzenlendiği günü içermezse geçersiz olacaktır. Düzenlenme yeri açıkça gösterilmemişse düzenleyenin imzasının yanında yazılı yer düzenleme yeri sayılır. Bu da yoksa bono geçersiz olacaktır.
  7. Senette düzenleyenin imzası mutlaka el yazısıyla atılmış olmalıdır. Senette borçlunun imzasının eksikliği senedi geçersiz yapacaktır.

 

Yukarıda sayılan kayıtlar dışında yazılması zorunlu olmayan bazı kayıtlar da bonoya yazılabilir. Bunlara örnek olarak vade kaydı, faiz şartı, menfi emre kaydı, protestodan muafiyet kaydı, aval kaydı, yetkili icra dairesi ya da mahkemeler, tahkim kaydı gibi kayıtlar verilebilir.