İş Kazası Tespit Davası, İş Kazası Tazminat Davası

 

Yargıtay kararlarında sıkça belirtildiği gibi “ İş kazasından dolayı işverene karşı açılacak maddi tazminat davaları, SSK. tarafından yapılan yardımlar ve  bağlanan gelirlerle karşılanmayan zararın giderilmesi  ilkesine dayanır.” Bu nedenle, öncelikle Sosyal Sigortalar Kurumu’na olayın bildirilip bildirilmediği ve Kurum’ca olayın bir iş kazası sayılıp sayılmadığı mahkemece araştırılacak  ve bunun sonucu davacılara SSK.ca gelir bağlanıp bağlanmayacağı  saptanacak, eğer gelir bağlanmışsa bunun peşin değeri Kurum’dan sorulacak; davacıların kazanç düzeyleri üzerinden hesaplanacak olan  tazminat tutarlarından  sigorta gelirleri peşin değeri düşüldükten sonra, geriye bir zarar miktarı kalmışsa, bu miktar işverenden istenebilecektir. Yargıtay’ın yerleşik görüşleri bu yöndedir.

 

İşte bu nedenlerle, davacıların izleyecekleri iki yol vardır:

 

Bunlardan birincisi, ilgili SSK. Sigorta Müdürlüğüne başvurup dosya açtırmak ve bir an önce Müfettiş tahkikatı yaptırıp, davacıları SSK. Sağlık Kurullarına sevk ettirmek; kalıcı veya geçici işgöremezlik derecelerini tespit ettirmek; bu arada tedavi giderlerini de SSK.na ödetmektir.

İkinci yol, SSK.na karşı açılacak ayrı bir dava ile  “iş kazasının ve işgöremezlik derecelerinin tespiti” dir.  Halen sürdürülen davada, SSK. Başkanlığı’na davanın ihbar edilmiş olması bir sonuç doğurmayacaktır. Tespit davasının sonunda da, gene birinci çözüme dönülecek ve SSK. işgöremezlik gelirlerinin bağlanması beklenecektir. Gelirlerin peşin değerleri belli olduktan sonra da geriye bir zarar tutarı kalmışsa işverenden istenebilecektir.