İş Hukuku Arşiv

iş hukuku davası avukatı ankara

İŞ KAZASI NEDENİYLE HİZMET AKDİNİN FESHİ

T. C. YARGITAY Hukuk Genel Kurulu 2009/9-592 E.N , 2010/35 K.N. İlgili Kavramlar FESHİN GEÇERSİZLİĞİ VE İŞE İADE FESİH BİLDİRİMİNE İTİRAZ VE USULÜ GEÇERSİZ SEBEPLE YAPILAN FESHİN SONUÇLARI SENDİKAYA ÜYE OLUP OLMAMA HÜRRİYETİNİN TEMİNATI İçtihat Metni Taraflar arasındaki “feshin geçersizliği ve işe …
iş davaları avukatı ankara

İş Kazası Tespit Davası, İş Kazası Tazminat Davası

  Yargıtay kararlarında sıkça belirtildiği gibi “ İş kazasından dolayı işverene karşı açılacak maddi tazminat davaları, SSK. tarafından yapılan yardımlar ve  bağlanan gelirlerle karşılanmayan zararın giderilmesi  ilkesine dayanır.” Bu nedenle, öncelikle Sosyal Sigortalar Kurumu’na olayın bildirilip bildirilmediği ve Kurum’ca olayın bir iş kazası sayılıp …
kıdem tazminatı nasıl alınır

İstifa Sonrası Kıdem Tazminatı Alma

  İŞÇİ SÖzleŞmeyİ Kendİsİ Feshedİyorsa (İstİfa Edİyorsa) Ya Da İŞ SÖzleŞmesİ SÖzleŞme SÜresİnİn Bİtmesİ İle Sona ErmİŞse İŞÇİ Kidem Tazmİnatina Hak Kazanamaz.aksİ Durumun SÖz Konusu Olmasi Durumunda (ve Tabİ İŞÇİnİn 1 Yildan Fazla ÇaliŞmasi Varsa) Kidem Tazmİnatina Hak Kazanabİlİr. Bu Durumda Da …
temyiz avukatı ankara

İstifa Sonrası Kıdem Tazminatı Alma

A-TANIMI Kıdem tazminatı, bir işçinin işverene bağlılığı, sadakati ve emeği karşılığı geçen sürelerin toplamına denk gelen tazminat hakkıdır. 1475 sayılı İş Kanununun 14.maddesinde gösterilen Kıdem esasına bağlı özel bir tazminat türüdür. Tek işverene bağlı olmak üzere; değişik işyerlerinde en az bir yıllık …
icra avukat

İşçi Alacağı Davası İşçi Alacak Davaları

  Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, 23.02.2011 T., Esas: 2011/628, Karar: 2011/3205: “…Türk Medeni Kanununun 174/1. maddesi mevcut veya beklenen bir menfaati boşanma yüzünden haleldar olan kusursuz ya da daha az kusurlu tarafın, kusurlu taraftan uygun bir maddi tazminat isteyebileceğini, 186. maddesi, eşlerin …
iş hukuku davası ankara avukat

İş Mahkemesi Davaları, İş Hukuku Avukatı

  T.C. YARGITAY 9.Hukuk Dairesi Esas: 2010/5421 Karar: 2010/5958 Karar Tarihi: 04.03.2010 ÖZET: Somut olayda, ibranamede ödenen miktar 6.446.000.000.TL. olarak gösterilmiş, bu ödemenin hangi alacağa karşılık, ne miktarda olduğu açıklanmadan söz konusu ödemenin kıdem, ihbar tazminatı, fazla çalışma ücreti, maaş alacağı karşılığı …
ağır ceza avukatı ankara

İş Sosyal Güvenlik Hukuku İş avukatları Ankara

    BELİRLİ VE BELİRSİZ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ AYIRIMIN SINIRLARI       Madde 12 – Belirli süreli iş sözleşmesi ile çalıştırılan işçi, ayırımı haklı kılan bir neden olmadıkça, salt iş sözleşmesinin süreli olmasından dolayı belirsiz süreli iş sözleşmesiyle çalıştırılan emsal işçiye göre farklı işleme …
ankara bilişim avukatları

İşçi Tazminatı Nasıl Hesaplanır-Ödeme Süresi

İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHİ ve KIDEM TAZMİNATI (I)   İş mevzuatına 22.5.2003 Tarihinde yürürlüğe giren 4857 sayılı İş Kanunu ile birlikte yeni düzenlemeler getirilmiştir.   Yazımızın ilk bölümünde genel hatlarıyla iş sözleşmesinin işveren tarafından feshi, ikinci bölümünde ise kıdem tazminatı irdelenecektir.   1 …
kıdem tazminatı avukatı ankara

İşe İade Davaları Kararı İşçi İş İade Davaları

I- MEVZUATTAKİ DÜZENLEMELER 1- GÖREVLİ MAHKEME: Kuşkusuz İş Mahkemesidir. İş Mahkemesi bulunmayan yerlerde İş Mahkemesi sıfatıyla Asliye Hukuk Mahkemesidir. Örn: Ankara’nın Elmadağ ilçesinde işyeri olan bir işçi için görevli mahkeme İş Mahkemesi sıfatıyla Elmadağ Asliye Hukuk Mahkemesidir. 2- YETKİLİ MAHKEME: 5521 sayılı İş Mahkemeleri Kanunun 5.maddesine …