Av. ÖZGÜR GÜNEŞ (Ankara Hukuk Fakültesi)

Av. Ahmet Recai EVCEN (Çankaya Hukuk Fakültesi)

Av. ENVER AYDEMİR (Ankara Hukuk Fakültesi)