Anlaşmalı Boşanma Dilekçe Örneği

ANKARA AİLE MAHKEMESİ 

SAYIN YARGIÇLIĞI’NA

 DAVACI                      :                                               

DAVALI                       :                                                                                                

KONU                          :      Evlilik  Birliğinin  Temelinden  Sarsılması  Nedeniyle Anlaşmalı Boşanma  talebimizdir.

AÇIKLAMALAR          :

1- Davalı ile …….tarihinde evlendim ve evlilik kayıtları… ili nüfusuna kayıtlıyım ve bu evlilikten çocuğumuz olmamıştır.

2- Fikren ve ruhen anlaşamamamız sonucu aramızda geçimsizlik baş göstermiştir.

 

3- Karşılıklı iyiniyetle anlayış ve sabır göstererek uyuşmazlıkları gidermeye çalışmışsak da bunda başarılı olamadık ve her geçen gün birbirimizden daha da uzaklaştık.

 

4- Aramızda baş gösteren şiddetli geçimsizlik evlilik birliğinin devamını imkansız hale getirmiştir. Tekrar bir araya gelerek evlilik birliğini devam ettirmemiz de mümkün değildir. Davalı eşim de aynı düşüncededir. Aramızda ekte sunulan protokolü düzenleyerek boşanmanınmalisonuçları hakkında anlaşma yapmış bulunmaktayız.

 

HUKUKİ SEBEPLER    : MK166/3, HUMK ve Sair Mevzuat.

 

DELİLLER                   : Nüfus Kayıtları, Tanık, Protokol ve sair deliller.

 

TALEP SONUCU          :  Arz edilen nedenlerle evlilik birliğinin temelinden sarsılması ve tarafların bir araya gelerek evlilik birliğini devam ettirmeleri mümkün olmadığından ve davalı taraf da boşanmayıkabul ettiğinden boşanmamıza karar verilmesini talep ederim.

 

 

                                                                DAVACI