ankara ceza avukatı

CEZA DAVASI VE AVUKATLIK

Ceza davaları belki bir avukatın en fazla kendini gösterebildiği davalardır. Zira hukuk yargılamasında süreler, ispat yükü, senetle ispat zorunluluğu gibi pek çok husus ceza yargılamasında mevcut değildir. Ceza avukatı karar verilmeden önce olmak şartıyla istediği zaman delillerini sunabilmektedir. Ayrıca hukuka aykırı olmamak …
bilişim avukatı ankara

BİLİŞİM HUKUKU DAVALARINDA AVUKATLIK

Bilişim hukuku ülkemizde yeni gelişen bir hukuk disiplinidir. Teknolojinin gelişmesine paralel olarak internet ve bilgisayar kullanımın artması sonucunda bilişim alanında bir takım uyuşmazlık meydana gelmektedir. Bilişim hukuku bu alandaki boşluğu doldurmak amacıyla hazırlanmış kanunlardan oluşmaktadır. Bilişim hukuku aslında bir çok kanunu içinde barındırmaktadır. …
anlaşmalı boşanma davası

Anlaşmalı Boşanma Davası

Anlaşmalı Boşanma Davası Nedir ? Boşanma davaları genel olarak iki şekilde açılır.  Anlaşmalı boşanma davası en çok açılan boşanma davasıdır. Çünkü anlaşmalı boşanma, çekişmeli boşanma davasına göre çok hızlı çözümlendiği için tercih edilmektedir. Ankara boşanma avukatları olarak bizde müvekkillerimize anlaşmalı olarak boşanmalarını tavsiye …
30 yıl üstü emekli ikramiyesi

30 Yıl Üstü Hizmeti Olan Memurlar Emekli İkramiyesi Alabilir

Bilindiği üzere Emekli Sandığı Kanunu’na göre devlet memuru olarak görev yapan kişiler emekli olduklarında en fazla 30 yıla kadar ki çalışmalarına isabet eden emekli ikramiyesine hak kazanabiliyordu.  Fakat kanunda yer alan  ”verilecek emekli ikramiyesinin hesabında 30 fiili hizmet yılından fazla süreler dikkate …
bilişim avukatı ankara

Banka ve Kredi Kartlarının Kötüye Kullanılması Suçu

Türk Ceza Kanunu’nun 245. maddesinde düzenlenen bu suç tipi bilişim suçları arasında yer almaktadır. Bu suçun işlenebilmesi için özetle kart sahibinin rızası olmaksızın söz konusu kartın kullanılması veya kullandırılması gerekir. Bu suçun alt sınır üç yıl olduğu için ertelenmesi ve hükmün açıklanmasının …
ankara bilişim  avukatı

Bilişim Sistemleri Aracılığıyla Dolandırıcılık

Günümüzde internet kullanımın artmasına bağlı olarak bir çok alışveriş internet üzerinden yapılmaya başlamıştır. İnsanlar ev, araba vb. her türlü ihtiyaçları için öncelikle internete göz atmaktadırlar. Zira internette çok fazla çeşit bulunmaktadır ve yer sınırı olmadan ülkenin diğer ucundaki bir malı inceleyebilmekte ve …
kayıp kaçak bedelinin geri alınması

Kayıp Kaçak Bedelinin Geri Alınması

Elektrik abonelerinden haksız olarak alınan kayıp kaçak bedelinin geri alınması mümkündür. Zira faturalara yansıtılan kayıp kaçak bedelinin herhangi bir hukuki dayanağı bulunmamaktadır. Bu konuda açılan davalar olumlu sonuçlanmakta ve Yargıtay tarafından da onanmaktadır. Söz konusu kayıp kaçak bedeli ilk bakışta düşük bir …
ankara bilişim avukatı

Cumhurbaşkanına Hakaret Suçu

Türk Ceza Kanunu’nun 299. maddesinde düzenlenen Cumhurbaşkanına hakaret suçu Devletin Egemenlik Alametlerine ve Organlarının Saygınlığına Karşı Suçlar bölümünde yer almaktadır. Bu suçun basit halinin cezası 1 yıl ile 4 yıl arasındadır. Hakim suçun ağırlığı, suçun işleniş biçim, suçta kullanılan araçları, meydana gelen tehlike …